Wettelijke kennisgeving

Impressum

Uitgever:
JK-INTERNATIONAL GmbH
Koehlershohner Strasse 60
D-53578 Windhagen
Telefoon: +31 10 462 2933
E-mail: info@jk-nederland.nl

Btw-ID-nummer: DE 813584688
Amtsgericht Montabaur, HR B 14582

Directie:
Marco Jakobs (voorzitter)
Peter Althaus

Juridische mededeling:

Wij herzien regelmatig de informatie op deze websites. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen de gegevens in de tussentijd gewijzigd zijn. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid en bieden geen garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie. Hetzelfde geldt voor websites waarnaar via hyperlinks wordt verwezen. JK-International GmbH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die via een dergelijke verbinding worden geopend. De inhoud en structuur van het DAYON-aanbod zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor het vermenigvuldigen van informatie en gegevens - in het bijzonder het gebruik van teksten, tekstdelen of afbeeldingen - is voorafgaande toestemming vereist.